//Bouwstoffenbesluit

Bouwstoffenbesluit

Een mooi tuinplan

Wekenlang heeft de familie Jansen nagedacht over het tuinplan. Bijgestaan door een hovenier hebben ze het plan opgesteld, veranderd en nogmaals bijgesteld. Na het accepteren van de offerte met de bijkomende bepalingen is het dan toch zover gekomen, vandaag start de hovenier.

Als eerste wordt de grond uitgegraven voor de vijver. Er komt wel 15 m3 grond vrij. De hovenier werkt netjes en voert alles direct af.

Dezelfde dag voert de hovenier ook 12 m3 grond af op de plaats waar straks het terras met de getrommelde klinkers komen. Waarheen hij het afvoert weet u niet, het maakt u ook niet zoveel uit. Als het maar weg is.

Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd brengt de hovenier 10 m3 straatzand aan voor de bestratingwerkzaamheden. Omdat er in de hoek van de tuin een ophoging moet worden aangebracht levert de hovenier ook nog eens 25 m3 mooie zwarte teelaarde. Volgens de hovenier was de grond vrijkomende uit de vijver niet van een goede kwaliteit om er een siertuin van te maken, dus diende er goede teelaarde te worden aangevoerd.

De hovenier levert goed werk en alles gaat precies volgens schema.

En toch gaat het niet zoals het hoort. ….

Ik hoor u denken, dat gaat goed in de tuin bij de familie Jansen. Het werk wordt keurig via afspraak gemaakt maar toch worden er zaken over het hoofd gezien.

Waar vaak veel aannemers/hoveniers maar ook eigenaren/opdrachtgevers geen rekening mee houden is dat per 1 juli 1999 het Bouwstoffenbesluit van toepassing is geworden. Het Bouwstoffenbesluit is van toepassing voor zowel primaire(bouwstoffen die zijn gewonnen uit de natuur zoals grond en grind), als secundaire materialen(bouwstoffen die niet zijn gewonnen uit de natuur) Het Bouwstoffenbesluit regelt onder welke voorwaarden steenachtige bouwstoffen inclusief grond mogen worden toegepast in grondwerk, wegenbouwkundige- waterbouwkundige werken of een bouwwerk. De kwaliteit van de grond (bij de familie Jansen: straatzand en teelaarde) moet voordat deze wordt toegepast worden vastgesteld. Er zijn 4 soorten kwaliteiten te onderscheiden: schone grond, categorie 1 en 2- grond en niet-toepasbare grond. De kwaliteit van de steenachtige bouwstof (bij de familie Jansen: getrommelde klinkers) zal door de producent, op samenstelling van de bouwstof en het uitlooggedrag worden onderzocht. In het algemeen zal een producent het makkelijkst de kwaliteit van zijn bouwstof aantonen met een erkende kwaliteitsverklaring.

Praktijk

Wat moet de aannemer/hovenier van een nieuw te bouwen werk doen in het kader van het Bouwstoffenbesluit?

Het Bouwstoffenbesluit schrijft aannemers/hoveniers van werken waarin steenachtig materialen gebruikt worden niet rechtstreeks regels voor. Het Bouwstoffenbesluit spreekt eigenaren/opdrachtgevers van een nieuw aan te leggen werk aan op de kwaliteit en het gebruik van hun bouwstoffen en de terugneembaarheid. De eigenaar/opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouwstoffen die gebruikt gaan worden. Dat betekent overigens niet dat de aannemer/hovenier nooit kan worden aangesproken wanneer het Bouwstoffenbesluit niet wordt nageleefd.

Om problemen te voorkomen is het dan ook van belang dat eigenaar/opdrachtgever en de aannemer/hovenier de zaken voor en tijdens de uitvoering goed met elkaar doorspreken en vastleggen in bijvoorbeeld een bestek en opdracht.

Als er gebruik gemaakt gaat worden van categorie 1-grond, categorie 2-grond, categorie 2- bouwstoffen en bijzondere categorie bouwstoffen in of op de bodem moet dit gemeld worden aan het bevoegd gezag (meestal B&W). Bij aflevering van de bouwstoffen is het verstandig een kwaliteitsverklaring te vragen. Dit kan een erkende kwaliteitsverklaring zijn, een partijkeuring of een ander bewijsmiddel. In het geval van schone grond of categorie 1- bouwstoffen(m.u.v. grond) moeten op verzoek van het bevoegd gezag (meestal B&W) immers door de gebruiker gegevens inzake de kwaliteit overgelegd kunnen worden.

De familie Jansen en de aannemer/hovenier

Kort gezegd komt het erop neer dat de aannemer/hovenier de kwaliteit van de bouwstof moet aantonen middels een kwaliteitsverklaring. Als eigenaar/opdrachtgever had de familie Jansen hierom moeten vragen.

De steenachtige bouwstof (getrommelde klinkers) dient onder KOMO certificaat en kwaliteitsverklaring te worden geleverd. Bij grond (straatzand en teelaarde) moet het bewijs afkomstig zijn van een instantie die werkt volgens het accreditatieprogramma “Bouwstoffenbesluit AP04”.

Bij de levering van grond gaat het in de tuinbranche vaak om een kleine levering van een grotere partij. Er wordt in dat geval gebruik gemaakt van omrekeningsfactors. Dit houdt in dat grond in een grote partij van 1000 m3 schoon kan zijn maar als men daar 25 m3 van afneemt hij door de omrekeningsfactoren weer in de categorie 1 valt en dus niet toepasbaar zou zijn geweest in de tuin bij de familie Jansen. Categorie 1 grond mag conform het Bouwstoffenbesluit alleen in een minimum hoeveelheid van 50 m3 aaneengesloten worden verwerkt.

Opnieuw toepassen

Als de aannemer/hovenier de vrijkomende grond(27 m3) uit de vijver en het cunet van het terras wil gaan hergebruiken dan dient de aannemer/hovenier voordat hij deze grond weer in een ander werk gebruikt, een bewijs te hebben van de kwaliteit van deze grond. Waar de aannemer/hovenier de vrijkomende grond kan toepassen is afhankelijk van de kwaliteit van deze grond. Er gelden aparte regels per categorie bouwstof. Het gaat te ver om ze allemaal te noemen maar de regels hebben betrekking op o.a. de meldingsplicht, verwijderingplicht, minimumhoeveelheid, te overleggen gegevens over samenstelling en immissie en isolatiemaatregelen.

Tijdelijk opslaan op eigen terrein

Als de aannemer/hovenier de grond tijdelijk wil gaan opslaan op het eigen bedrijfsterrein dan zijn dient de aannemer in het bezit te zijn van een WM vergunning welke door het bevoegd gezag kan worden afgegeven. Maar daarvoor zal wederom eerst de kwaliteit van de grond kenbaar gemaakt moeten worden. Bovendien dient de aannemer/hovenier zorg te dragen dat bij elk transport van de familie Jansen naar zijn bedrijfsterrein een begeleidingsformulier aanwezig is. Dit begeleidingsformulier is telefonisch te bestellen op de BVA-bestellijn; 070-3066789.

Storten

Helaas is het storten van grond niet meer mogelijk. Wel kan grond eventueel naar een reiniger worden getransporteerd. Als de aannemer/hovenier de grond naar een reinigingsbedrijf transporteert dan dien voordat het transport aanvangt een afvalstroomnummer te worden afgegeven door de ontvangende partij. Tevens dient bij iedere vracht een begeleidingsformulier aanwezig te zijn waarop uiteraard wederom de kwaliteit van de grond kenbaar wordt gemaakt.

Vragen

Omdat ik nu het bouwstoffenbesluit zeer summier weergeef en er in de praktijk altijd situaties voorkomen die net weer even iets anders zijn dan hier beschreven is het raadzaam, zeker wanneer u voor de eerste keer in aanraking komt met het Bouwstoffenbesluit, contact op te nemen met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Afdeling Infrastructuur Grondstoffen.

Helpdesk Bouwstoffenbesluit: Tel. 015-2699205

By | 2017-02-10T16:16:38+00:00 februari 10th, 2017|Tuintips|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.